Stvarno

Kako si? Kako se držiš? Treba li ti šta? Hajde, molim te, javi se kad završiš danas.

Hej drug, tek sam čuo. Stvarno mi je žao. Kako si mi? Hoćeš li da dođem? Hajde večeras prespavaj kod nas. Nemoj biti sam.

Hoćete biti tu? Dobro sam, imam temperaturu blagu, ništa strašno. Dolazim.

Danas nećeš misliti na sporedne stvari, to pusti meni. Samo mi se drži. Tu sam ako bilo šta trebaš.

Dušo, kako ste? Upravo su mi javili.

Život. Rodila se. Polako, brate, ne znam šta bih ti drugo rekao.
Opširnije